Promocioni ka përfunduar

Afati për të zgjedhur dhuratat ka përfunduar.